Home » Honorowi Obywatele Gda Ska: Lech Wa Sa, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kaczorowski, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jan Nowak-Jeziora Ski by Source Wikipedia
Honorowi Obywatele Gda Ska: Lech Wa Sa, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kaczorowski, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jan Nowak-Jeziora Ski Source Wikipedia

Honorowi Obywatele Gda Ska: Lech Wa Sa, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kaczorowski, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jan Nowak-Jeziora Ski

Source Wikipedia

Published August 3rd 2011
ISBN : 9781232688587
Paperback
66 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 65. Rozdzia?y: Lech Wa sa, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kaczorowski, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jan Nowak-Jeziora?ski, Lech B?dkowski, Obrona Poczty Polskiej w Gda?sku, Helmut Kohl, Henryk Jankowski, Gerard Labuda,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 65. Rozdzia?y: Lech Wa sa, Tadeusz Mazowiecki, Ryszard Kaczorowski, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Jan Nowak-Jeziora?ski, Lech B?dkowski, Obrona Poczty Polskiej w Gda?sku, Helmut Kohl, Henryk Jankowski, Gerard Labuda, Richard von Weizs cker, George H. W. Bush, Bogdan Borusewicz, G nter Grass, Ryszard Kukli?ski, Zbigniew Brzezi?ski, Andrzej Ko?odziej, Henryka Krzywonos, Andrzej Gwiazda, Bogdan Lis, Hans Koschnick, Marian Ko?odziej, Zygmunt Chych?a, Ignacy Adamczewski, Jerzy Borowczak, Stanis?aw Bogdanowicz, Alina Pienkowska, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Januszajtis, Dieter Schenk, Hans-Lothar Fauth, Bogdan Felski, Jerzy Kmiecik, Stanis?aw Kostka Roso?kiewicz, Ludwik Pr?dzy?ski, Lech Sobieszek, Emil Friedrich G tz. Fragment: Margaret Hilda Thatcher LG (z domu Roberts, ur. 13 pa?dziernika 1925) - brytyjska polityk, premier Wielkiej Brytanii w latach 1979-1990, chemik, prawnik. Stanowczo w stosunku do strajkuj?cych g rnik w oraz do pa?stw komunistycznych spowodowa?a nadanie jej przydomku ?elaznej Damy (Iron Lady). Liberaln? polityk? gospodarcz? jej gabinetu ochrzczono mianem thatcheryzmu. Jeden z czo?owych eurosceptyk w, zwolenniczka ograniczonej integracji europejskiej. By?a najd?u?ej urz?duj?cym brytyjskim premierem w XX w., piastowa?a ten urz?d przez najd?u?szy nieprzerwany czas od kadencji lorda Liverpoola. Jest tak?e jedyn? kobiet?, kt ra kiedykolwiek w Wielkiej Brytanii by?a wybrana na szefa partii rz?dz?cej, a razem z Margaret Beckett jako jedyne pe?ni?y funkcj? ministra z najwa?niejszej grupy resort w tzw. Great Offices of State. Margaret Thatcher urodzi?a si? w Grantham (hrabstwo Lincoln, we wschodniej Anglii). Jej ojcem by? Alfred Roberts, kt ry prowadzi? sklep wielobran?owy i aktywnie uczestniczy? w lokalnej dzia?alno?ci politycznej, pe?ni? m.in. funkcj? radnego, by? tak?e pastorem ko?cio?a metodyst w. Jego sympatie polityczne kierowa?y si? ku miejscowym konserwatystom. W 1946 roku musia? ust?pi? z urz?du radnego po tym, ...